Centrum Rehabilitacji Koala
ul. Retoryka 1/16, 31-108 Kraków rehabilitacja@koala.krakow.pl 691 838 168

Regulamin

Regulamin usług obowiązujący od dnia 18.12.2020 r.

1. Usługi fizjoterapeutyczne odbywają się w gabinecie Centrum Rehabilitacji Koala mieszczącego się przy ul. Retoryka 1/16 lub w domu klienta.

2. Treningi Personalne odbywają się w salach Rodzinnego Centrum Położniczego KOALA mieszczącego się przy ul. Retoryka 1/16 lub w domu klienta.

3. Usługi oraz treningi prowadzi wykwalifikowana karda, specjaliści w zakresie fizjoterapii, instruktorzy rekreacji ruchowej.

4. Płatność za wizyty fizjoterapeutyczne w domu lub Treningi Personalne klient reguluje na konto bankowe CR Koala po wcześniejszym otrzymaniu faktury – płatność odbywa się po każdym spotkaniu, do 4 dni roboczych.

5. Płatność za wizytę fizjoterapeutyczną odbywającą się w gabinecie przy ul. Retoryka 1/16 uiszcza się na miejscu kartą lub gotówką.

6. Termin wykonania rehabilitacji/ Treningu Personalnego ustalają wspólnie Klient i Fizjoterapeuta/Trener wyznaczając dokładną datę i godzinę treningu lub dzwoniąc pod numer kontaktowy CR Koala: 691-838-168.

7. Odwołanie umówionej rehabilitacji/Treningu Personalnego bez żadnych konsekwencji dla stron ustala się minimum 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania.

8. W przypadku nieodwołania lub odwołania, ale ze zbyt krótkim wyprzedzeniem umówionego terminu Pacjent ponosi koszt rehabilitacji/treningu. W przypadku, gdy klient spóźni się na rehabilitację/Trening Personalny czas spóźnienia zostanie odliczony od czasu trwania spotkania.

9. W przypadku, kiedy Trener spóźni się powyżej 10 min na Trening Personalny, Trener wykona trening do końca ustalonego czasu treningu za darmo.

10. W przypadku, kiedy Trener nie pojawi się na wyznaczonym Treningu Personalnym trening uznany zostanie, jako niewykorzystany, a klient otrzyma dodatkowo jeden darmowy trening, jako rekompensatę.

11. Klient zobowiązany jest do podpisania Regulaminu Centrum Rehabilitacji Koala i przestrzegania jego postanowień.

12. Regulamin obowiązuje od dnia 18.12.2020 r. do odwołania.